Blatné - základné identifikačné údaje

Plocha pozemku:          387 m2 Zastavaná plocha:       117 m2   Podlažná plocha:         217 m2  Obostav. priestor:     759 m3

Stavba je predaná 

Vizualizácia

Plochy

Situácia

Prízemie

 

Podkrovie

Strecha

 Návrat na začiatok                           Krok späť