ITALINOX Slovakia, Bratislava - Zlaté piesky

Perspektíva 1

Perspektíva 1

Pohľad severný a východný

Pohľad južný a  západný
 

Bilancia plôch:

Plocha pozemku: 1,85 ha Zastavaná plocha: 9600 m2 Realizačné náklady: 250 mil. Sk

Stupeň PD: zadanie stavby

November 2000

 

Parter - fontána

 

Návrat na začiatok                                                           Krok späť