Rodinný domček 02

Situácia Pôdorys prízemia Pôdorys podkrovia Pohľad od ulice 

Pohľad od ulice

Pohľad od záhrady

Pohľad od záhrady

 
       

 Návrat na začiatok                                                      Krok späť