Rodinný domček 06

Bilancia plôch:

Zastavaná plocha: 211,50 m2 Podlažná plocha: 287,00 m2 Úžitková plocha:     238,90 m2 Obostavaný priest.: 964,00 m3

Pôdorys suterénu Pôdorys prízemia Pôdorys strechy

Perspektíva

Pohľad od ulice

Pohľad od ulice

Pohľad čelný ortogonálny

   

Pohľad od ulice

Pohľad čelný

 Návrat na začiatok                                                      Krok späť