Portfolio - štúdie, projekty

Bilancia plôch:

Zastavaná plocha: 211,50 m2 Podlažná plocha: 287,00 m2 Úžitková plocha:     238,90 m2 Obostavaný priest.: 964,00 m3

 
Pôdorys prízemia P o h l a d   2

 Návrat na začiatok                            Krok späť