Rodinný dom č. 14, Bratislava 

Bilancia plôch:

Zastavaná plocha: 211,50 m2 Podlažná plocha: 287,00 m2 Úžitková plocha:     238,90 m2 Obostavaný priest.: 964,00 m3

PD na stavebné povolenie

Jún 1999
Pôdorys prízemia Pohľad od ulice Perspektíva

 Návrat na začiatok                                                          Krok späť