Rodinný dom 12, Bratislava 

Pôdorys prízemia-návrh Pohµad od ulice - realizácia Pohµady - návrh Pohµad čelný - realizácia
Pohµad bočný - realizácia      

 Návrat na začiatok                                                         Krok spä»